บริษัท ไถ่เชียงโฮมแม็กซ์ จำกัด สำนักงานใหญ่

220 หมู่1 ต.วังไผ่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000

บจก.ไถ่เชียงวัสดุก่อสร้าง สำนักงานใหญ่

เลขที่ 59/1 หมู่ที่ 1 ต.บ้านนา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาชุมพร สาขาที่ 00060

เลขที่ 63 หมู่ที่ 11 ต.วังไผ่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000

บริษัท ไถ่เชียงโฮมแม็กซ์ จำกัด สำนักงานใหญ่

220 หมู่1 ต.วังไผ่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000

บจก.ไถ่เชียงวัสดุก่อสร้าง สำนักงานใหญ่

เลขที่ 59/1 หมู่ที่ 1 ต.บ้านนา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาชุมพร สาขาที่ 00060

เลขที่ 63 หมู่ที่ 11 ต.วังไผ่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000