บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ สาขาเมกาโฮม-เชียงใหม่ (สาขาที่ 00143)

เลขที่ 496 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ต.ท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

บจก.ฮกวัสดุ เชียงใหม่ สำนักงานใหญ่

เลขที่ 120 หมู่ที่ 6 ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100

ห้างหุ้นส่วนสามัญ ค.เคหภัณฑ์ สำนักงานใหญ่

186 หมู่8 ถ.วงแหวนรอบกลาง ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140

หจก.ภู่พิสิฐสุขภัณฑ์ สำนักงานใหญ่

เลขที่ 548 หมู่ที่ 9 ถนนเชียงใหม่-ฮอด ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

หจก.พรศักดิ์ โฮมเซ็นเตอร์ สำนักงานใหญ่

144 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300

บริษัท พาณิชย์วิบูลย์ (1975) จำกัด สำนักงานใหญ่

เลขที่ 88/8 หมู่ที่ 4 ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

บจก.โฮมมอลล์ สำนักงานใหญ่

333 ม.6 ถ.วงแหวนรอบนอก ก.ม.27 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50120

บจก.โฮม สุขภัณฑ์ สำนักงานใหญ่ (เชียงใหม่)

เลขที่ 56 หมู่ที่ 2 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210

บจก.เอช.ซี.แอล กรุ๊ป เชียงใหม่ สำนักงานใหญ่

เลขที่ 28,28/1-2 ถ.ศรีดอนไชย ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100

บจก.พาณิชย์วิบูลย์เชียงใหม่ สำนักงานใหญ่

192-192/1-4 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

บจก.นพดลพานิช สำนักงานใหญ่

392 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000

บจก.เซรามิค เอาท์เลท สาขาที่00002 (หางดง)

335 ม.3 ต.บ้านแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม่

บจก.เซรามิค เอาท์เลท สาขาที่00001 (สันทราย)

225 ม.6 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

บจก.เชียงใหม่วิทยาพาณิชย์(1997) สำนักงานใหญ่

90 ม.5 ต.ไชยสถาน อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140

บจก.เชียงใหม่ ต.เคหะภัณฑ์(2002) สำนักงานใหญ่

123 หมู่ที่ 11 ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230

บจก.บุญถาวรเซรามิค สาขาเชียงใหม่ สาขาที่ 00011

เลขที่ 246 หมู่ที่ 2 ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140

บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม่ (สันทราย) สาขาที่ 00075

49 หมูที่ 4 ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาหางดง สาขาที่ 00036

เลขที่ 433/4-5 หมู่ 7 ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม่ สาขาที่ 00013

94 ม.4 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ต.หนองป่าครั่ง อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ สาขาเมกาโฮม-เชียงใหม่ (สาขาที่ 00143)

เลขที่ 496 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ต.ท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

บจก.ฮกวัสดุ เชียงใหม่ สำนักงานใหญ่

เลขที่ 120 หมู่ที่ 6 ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100

ห้างหุ้นส่วนสามัญ ค.เคหภัณฑ์ สำนักงานใหญ่

186 หมู่8 ถ.วงแหวนรอบกลาง ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140

หจก.ภู่พิสิฐสุขภัณฑ์ สำนักงานใหญ่

เลขที่ 548 หมู่ที่ 9 ถนนเชียงใหม่-ฮอด ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

หจก.พรศักดิ์ โฮมเซ็นเตอร์ สำนักงานใหญ่

144 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300

บริษัท พาณิชย์วิบูลย์ (1975) จำกัด สำนักงานใหญ่

เลขที่ 88/8 หมู่ที่ 4 ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

บจก.โฮมมอลล์ สำนักงานใหญ่

333 ม.6 ถ.วงแหวนรอบนอก ก.ม.27 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50120

บจก.โฮม สุขภัณฑ์ สำนักงานใหญ่ (เชียงใหม่)

เลขที่ 56 หมู่ที่ 2 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210

บจก.เอช.ซี.แอล กรุ๊ป เชียงใหม่ สำนักงานใหญ่

เลขที่ 28,28/1-2 ถ.ศรีดอนไชย ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100

บจก.พาณิชย์วิบูลย์เชียงใหม่ สำนักงานใหญ่

192-192/1-4 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

บจก.นพดลพานิช สำนักงานใหญ่

392 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000

บจก.เซรามิค เอาท์เลท สาขาที่00002 (หางดง)

335 ม.3 ต.บ้านแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม่

บจก.เซรามิค เอาท์เลท สาขาที่00001 (สันทราย)

225 ม.6 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

บจก.เชียงใหม่วิทยาพาณิชย์(1997) สำนักงานใหญ่

90 ม.5 ต.ไชยสถาน อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140

บจก.เชียงใหม่ ต.เคหะภัณฑ์(2002) สำนักงานใหญ่

123 หมู่ที่ 11 ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230

บจก.บุญถาวรเซรามิค สาขาเชียงใหม่ สาขาที่ 00011

เลขที่ 246 หมู่ที่ 2 ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140

บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม่ (สันทราย) สาขาที่ 00075

49 หมูที่ 4 ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาหางดง สาขาที่ 00036

เลขที่ 433/4-5 หมู่ 7 ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม่ สาขาที่ 00013

94 ม.4 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ต.หนองป่าครั่ง อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

preloader