บริษัทปอแซ สตีล จำกัด สำนักงานใหญ่

เลขที่ 317 หมู่ที่ 4 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000

บจก.ศิริมหาชัย อุบลราชธานี สำนักงานใหญ่

เลขที่ 279/3 ถนนแจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000

บจก.โฮมฮับ สำนักงานใหญ่

เลขที่ 270 หมู่ที่ 7 ถนนเลี่ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

บจก.โฮมฮับ (สาขา2)

เลขที่ 385 ถนนกันทรลักษ์ ต.วารินชำราบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

บจก.โฮมฮับ (สาขาที่ 5 )

หมู่บ้าน บ้านทัพไท เลขที่ 270/1 หมู่ที่ 7 ถ.เลี่ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาอุบลราชธานี สาขาที่ 00057

เลขที่ 284 หมู่ 7 ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000

บริษัทปอแซ สตีล จำกัด สำนักงานใหญ่

เลขที่ 317 หมู่ที่ 4 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000

บจก.ศิริมหาชัย อุบลราชธานี สำนักงานใหญ่

เลขที่ 279/3 ถนนแจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000

บจก.โฮมฮับ สำนักงานใหญ่

เลขที่ 270 หมู่ที่ 7 ถนนเลี่ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

บจก.โฮมฮับ (สาขา2)

เลขที่ 385 ถนนกันทรลักษ์ ต.วารินชำราบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

บจก.โฮมฮับ (สาขาที่ 5 )

หมู่บ้าน บ้านทัพไท เลขที่ 270/1 หมู่ที่ 7 ถ.เลี่ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาอุบลราชธานี สาขาที่ 00057

เลขที่ 284 หมู่ 7 ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000