บจก.บำรุงทรัพย์โฮมพลัส สำนักงานใหญ่

เลขที่ 3 หมู่ที่ 2 ถ.หนองพอก-เลิงนกทา ต.รอบเมือง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210

บจก.ไทยเพิ่มพูลโฮมช็อป สำนักงานใหญ่

เลขที่ 208 หมู่ที่ 23 ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000

บจก.ไทยเพิ่มพูลโฮมช็อป เซ็นเตอร์ สำนักงานใหญ่

เลขที่ 208/2 หมู่ที่ 23 ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000

บจก.ไทยเพิ่มพูลโฮมช็อป เซ็นเตอร์ สาขาที่ 00002

เลขที่ 103 หมู่ที่ 20 ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130

บจก. ฟูลเฮ้าส์สโตร์ สำนักงานใหญ่

109 ม. 4 ถ. โพนทอง - ร้อยเอ็ด ต. สระนกแก้ว อ. โพนทอง จ. ร้อยเอ็ด 45110

บจก.บำรุงทรัพย์โฮมพลัส สำนักงานใหญ่

เลขที่ 3 หมู่ที่ 2 ถ.หนองพอก-เลิงนกทา ต.รอบเมือง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210

บจก.ไทยเพิ่มพูลโฮมช็อป สำนักงานใหญ่

เลขที่ 208 หมู่ที่ 23 ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000

บจก.ไทยเพิ่มพูลโฮมช็อป เซ็นเตอร์ สำนักงานใหญ่

เลขที่ 208/2 หมู่ที่ 23 ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000

บจก.ไทยเพิ่มพูลโฮมช็อป เซ็นเตอร์ สาขาที่ 00002

เลขที่ 103 หมู่ที่ 20 ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130

บจก. ฟูลเฮ้าส์สโตร์ สำนักงานใหญ่

109 ม. 4 ถ. โพนทอง - ร้อยเอ็ด ต. สระนกแก้ว อ. โพนทอง จ. ร้อยเอ็ด 45110