บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ สาขาภูเก็ต (เจ้าฟ้า) (สาขาที่ 00147)

เลขที่ 90/16 หมู่ 2 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

บริษัท จอมทองเคหะภัณฑ์ จำกัด สำนักงานใหญ่

14/13 หมู่1 ตำบลฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130

บจก.บ้านสุขภัณฑ์และวัสดุ สำนักงานใหญ่

เลขที่ 102/199 หมู่ 5 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

076-261470-5

บจก.ควอลิตี้ โฮมมาร์ท สำนักงานใหญ่

เลขที่ 69/4,69/5 หมู่ที่ 8 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาภูเก็ต สาขาที่ 00012

104 หมู่ 5 ต.รัษฏา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาภูเก็ต (ถลาง) สาขาที่ 00079

เลขที่ 18 หมู่ที่ 1 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาภูเก็ต (ฉลอง) สาขาที่ 00039

เลขที่ 61/10 หมู่ที่ 10 ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130

บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ สาขาภูเก็ต (เจ้าฟ้า) (สาขาที่ 00147)

เลขที่ 90/16 หมู่ 2 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

บริษัท จอมทองเคหะภัณฑ์ จำกัด สำนักงานใหญ่

14/13 หมู่1 ตำบลฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130

บจก.บ้านสุขภัณฑ์และวัสดุ สำนักงานใหญ่

เลขที่ 102/199 หมู่ 5 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

076-261470-5

บจก.ควอลิตี้ โฮมมาร์ท สำนักงานใหญ่

เลขที่ 69/4,69/5 หมู่ที่ 8 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาภูเก็ต สาขาที่ 00012

104 หมู่ 5 ต.รัษฏา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาภูเก็ต (ถลาง) สาขาที่ 00079

เลขที่ 18 หมู่ที่ 1 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาภูเก็ต (ฉลอง) สาขาที่ 00039

เลขที่ 61/10 หมู่ที่ 10 ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130

preloader